De Nieuwe Werkelijkheid

We zitten midden in een transitie naar een Nieuwe Werkelijkheid. In die Werkelijkheid staat de mens en de natuurlijke omgeving centraal. In deze nieuwe Realiteit worden we gedreven door waarden als Intuïtie, Empathie, Creativiteit en Samenhang. Dit zal ons, onze samenleving, onze economie en de bedrijven en organisaties waar we bij betrokken zijn sterk beïnvloeden. De Nieuwe Werkelijkheid vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap: Authentiek, Verbindend en Resultaat gedreven.

Wij zijn verbinders

New Reality Proof verbindt het huidige en het nieuwe. Wij verbinden jouw ideeën en projecten met de Nieuwe Werkelijkheid. Wij helpen je de vertaalslag te maken naar die nieuwe economische en sociale context. Wij kunnen je verbinden met het ecosysteem van andere Future Proof Koplopers. En op persoonlijk niveau kunnen we jou helpen om verbinding te maken met je authentieke zelf.

Neem contact met ons op

Wie zijn wij?

New Reality Proof. Is een initiatief van directiefluisteraar Meino Zandwijk (1959) en vrijdenker Kim Tjoa (1965). Twee doorgewinterde ondernemers en visionairs. Pioniers, die met hun bedrijven al meer dan tien jaar actief zijn in de nieuwe realiteit. Dwarsdenken zit in hun DNA.

Meino begon zijn carrière in de telecommunicatie en IT. Hij is een van de oprichters van Dutch (2001) een project management organisatie. Daarnaast staat hij aan de wieg van een flink aantal ondernemingen gericht op maatschappelijke en duurzame impact. In 2015 verscheen zijn boek ‘De Directiefluisteraar’, een inspiratieboek voor ondernemers waarin interviews staan met creatieve mensen, die met succes gebruikmaken van hun ‘rechtsbreinige’ zintuigen.

Kim begon in 1994 zijn carrière in de advocatuur en werkte later als interim jurist. Hij is een van de oprichters van FLOOW2 World’s Reset Button (2012) een internationaal online platform waarop bedrijven en organisaties hun bedrijfsmiddelen onderling met elkaar kunnen delen en van HeelNederlandDeelt (2015). Twee circulaire businessmodellen. In 2011 publiceerde Kim zijn boek ‘Persoonlijke Bewustwording en Vrije Markt, 26 inzichten voor een nieuwe manier van leven’. In dit boek deelt Kim zijn inzichten over mens en maatschappij. Voelen, verantwoordelijkheid, vrijheid en vrije markt zijn de centrale thema’s van dit boek.

Meer over ons

Ben jij Future Proof?

Wij helpen je bij het toetsen of jouw nieuwe business concept, jullie strategie of de in te zetten koerswijziging van jouw bedrijf of jullie organisatie future-proof is? Afgestemd is op de Nieuwe Werkelijkheid? Daarover kan je met ons van gedachten wisselen. Heb je behoefte aan future-proof boardroom counseling of aan toekomstscenario’s? Aan out-of-the-box oplossingen? Aan duurzaam handelingsperspectief? Dan kunnen wij jou daarbij ondersteunen. Wij helpen jou of jouw organisatie bij het omarmen van de Nieuwe Realiteit.

Geïnspireerd?

Neem contact met ons op

Wat zijn onze drijfveren?

Wij geloven in de Nieuwe Realiteit. Een Nieuwe Werkelijkheid. Gebaande paden worden verlaten. Door een groeiende Bewustwording, door meer Innerlijke Wijsheid en aanvaarding van Persoonlijke Soevereiniteit, transformeert de Mens en dientengevolge onze Samenleving en onze Economie naar een nieuw evenwicht. We bewegen van de derde naar de vijfde dimensie van zijn. Van Polarisatie naar Eenheidsbesef.

De nieuwe waarden waarop we gaan bouwen zijn: Creativiteit, Intuïtie, Empathie, Liefdevol, Verbinding, Samenwerken, Gemeenschap, Zelfbeschikking en Samenhang.

Top-down opgelegde Collectiviteit en Solidariteit maken plaats voor Individueel en Persoonsgebonden oplossingen. Centraal Regime voor Lokaal Bestuur. De Lineaire voor een Circulaire Economie. We bewegen van de Linker- naar de Rechterhersenhelft. Naar een herstel van de balans tussen het Mannelijke en het Vrouwelijke.

Structuur, Zekerheid en Stabiliteit maken plaats voor Verwondering, Nieuwsgierigheid en Zelfbewustzijn. Dit alles aangestuurd door ons Gezonde Verstand en besef van de huidige Realiteit. Er is bereidheid tot Samenwerken en we bieden Handelingsperspectief richting degene die zich actief met deze Vernieuwing bezighouden.

Waarom zoek je juist ons?

Het is onze visie dat alles met alles samenhangt. De ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die verband houden met de Nieuwe Realiteit worden door ons op een holistische manier benaderd. Wij kijken naar het geheel van facetten van waaruit de mens, de samenleving en de economie is opgebouwd. Waar ligt de oorzaak? Wat is het gevolg? Wat is de meest logische oplossing of richting in het licht van onze Nieuwe Werkelijkheid? Onze aanpak is mensgericht, integraal en multidisciplinair. Wij kiezen voor de inhoud. Resultaat telt.

Wie zijn er nog meer betrokken?

Marloes Buchholtz (1965) werkte jaren voor grote ondernemingen als key accountmanager en salesmanager. Vanaf 1996 is haar Passie voor Mens en Organisatie geboren. Sinds 2001 is zij zich volledig gaan richten op het adviseren en coachen van executives en ondernemers met betrekking tot persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken onder het motto:

“Stop met Energie te Verliezen

                         Start met voor Jezelf te Kiezen”.

Neem contact met ons op
What we do in English