Dankzij de crisis kunnen we meer in balans komen

Om uit deze crisis te komen is een nieuwe balans tussen mens en natuur én gelijkheid nodig. Steven de Waal en Jan Rotmans geven een voorzet namens het ‘Break-out Team’, een denktank die de effecten van het coronavirus op de samenleving onderzoekt.

 

Nederland moet tijdens deze coronaperiode niet verslaafd raken aan crisismanagement, maar juist versneld investeren in een wendbare, veerkrachtige levenshouding. Zonder ingrijpende veranderingen in de samenleving struikelen wij van de ene naar de andere crisis.

Vandaag presenteert het Break-out Team het Manifest voor een veerkrachtig Nederland. De coronacrisis ontwricht veel. Als groep van 25 onafhankelijke denkers en doeners onderscheiden wij drie basisprincipes die de weg naar herstel inleiden: een nieuwe balans tussen mens en natuur, gelijkheid als echt uitgangspunt en leren omgaan met onzekerheid.

Onze problemen komen voort uit disbalans. De mens verheft zich ten onrechte boven de natuur en put de aarde uit, met dierziektes en milieuproblemen tot gevolg. Er is zorgwekkende sociale en economische ongelijkheid. We zoeken nu nog ons heil in controle en risicobeheersing, maar moeten leren omgaan met permanente onzekerheid. Een nieuwe coronagolf, een economische recessie, de klimaatcrisis: dat is de realiteit. We kunnen leren van de natuur, die overleeft door diversiteit, veerkracht en wendbaarheid. Dat vraagt om een ommezwaai van denken en doen.