Een bedrijf dat niet empathisch onderneemt, krijgt het zwaar

Bron: Trouw
Auteur: Jorn van der Meer
Datum: 6 augustus 2020

De trend was al eerder ingezet, maar tijdens de coronacrisis is nog duidelijker geworden dat een bedrijf niet alleen voor de winst kan gaan, maar ook iets voor de samenleving moet betekenen, schrijft Jorn van der Meer, manager bij Heineken.

Door de groeiende groep bedrijven die door de coronacrisis voor steun aanklopt bij de overheid, is wederkerigheid weer een begrip dat bij veel politici voor in de mond ligt. Aan overheidssteun worden strenge condities verbonden ten aanzien van beloningen en maatschappelijk doelstellingen.

Dat de wind uit een andere hoek is gaan waaien, blijkt wel uit de Kamerbrede reacties. Zowaar ook de VVD, bij monde van Klaas Dijkhoff, benadrukte dat “bedrijven die coronasteun krijgen hun ‘fair share’ moeten terugbetalen aan de samenleving”. Maar ook voor bedrijven die geen steun ontvangen, is duidelijk dat wie het veranderende sentiment onvoldoende aanvoelt, door de politiek de maat wordt genomen. Het nieuwe adagium luidt welhaast: ‘Wie niet bijdraagt, wie niet wint’. Bedrijven moeten aan de bak om aan een kritisch publiek uit te leggen hoe ze dat precies gaan doen.

Diversiteit, duurzaamheid en belastingen

Helemaal nieuw is dit sentiment niet. De coronacrisis heeft een proces versneld dat al in gang was gezet. Burgers vragen meer betrokkenheid, bescherming en publieke verantwoording. Bedrijven staan in toenemende mate in de schijnwerpers over hoe ze zich (over landsgrenzen heen) gedragen. Daarbij gaat het om diversiteit, duurzaamheid en belastingen. Hoe kunnen zij aan al deze verwachtingen en eisen voldoen? Cruciaal is dat leiders en bedrijven op een productieve manier in contact kunnen staan met hun omgeving. Verwachtingen moeten daarom op elkaar afgestemd worden.

Lees het volledige artikel op Trouw.